Skip to main content

Vårdideologi

Vårt förhållningssätt grundas i respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Rättvisa i våra verksamheter betyder inte att alla får samma vård/omsorg anledningen till detta är att inte alla har samma behov.

Vår målsättning med den vård och rehabilitering vi erbjuder är att den skall vara evidensbaserad och bygga på väl beprövad och dokumenterad erfarenhet. Vårt personcentrerade arbetssätt och det kognitiva förhållningssättet samt hälso- och sjukvård är grundstenarna i vår verksamhet.

Vi arbetar enligt Svenska vårds värdegrund.

En grundläggande princip i verksamheten är att du som bor här själv har rätt att kunna påverka din tillvaro. Du skall själv erbjudas möjlighet att kunna påverka vad du vill ha hjälp med.

Vårt mål är att hjälpa dig som bor hos oss att få bästa möjliga livskvalité. Vi förstår att en lösning inte passar varje situation och vi tar oss tid att lyssna och förstå dina behov och önskemål. Vi skapar tillsammans med dig som bor här en genomförandeplan som hjälper till att ta dig till dina mål.

Återkopplingen till uppdragsgivaren, som ofta är kommunen, är en central del i vårt arbete. Vi verkar för att ha en öppen och transparent verksamhet inom alla områden. Vi arbetar med kommunen, anhöriga och andra vårdinstanser tillsammans med dig för att lösa de vård- och rehabiliteringsbehov som du har.

Vi är kvalitetssäkrade enligt SS-EN ISO 9001-2015, Miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015 samt arbetsmiljöcertifierade enligt SS-EN ISO 45001:2018.