Skip to main content

Om Högsäters Rehabiliteringshem

Målgrupp: Personer från 20 år med psykiskt funktionshinder som har behov av korttidsboende eller längre vistelse, kvarboende.

Verksamhetsinriktning: Vi har tillstånd för 24 boende, fördelade på 10 platser särskilt boende enligt 7 kap 1§ 2 punkt SoL samt 14 platser för korttidsboende 7 kap 1§ 3 punkt SoL . Vi erbjuder rehabilitering inom socialtjänstens område där syftet är att så långt som möjligt uppfylla de uppställda målen. Innan eller i samband med inskrivning sker bedömning av om vi kan tillgodose individens behov av stöd och hjälp utifrån dennes funktion och resurser och verksamhetens resurser.

Vårt arbete ska harmonisera med Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Kartläggning sker i början av placeringstiden av brukarens behov av hjälp, svårigheter och resurser inom ett antal olika områden. Regelbundna uppföljningsmöten med brukare och uppdragsgivare genomförs för att följa upp hur insatserna fortlöper.

Vi har vaken personal hela dygnet, dagtid mån-fred är vi två skötare, två sjuksköterskor, arbetsterapeut, aktivitetspersonal, vaktmästare och kokerska. Helger är bemannade med två skötare på dagtid, nattetid året om är det en skötare med direktlarm till sovande jour hemma som skall inställa sig omedelbart. Alla dagar i veckan dygnet runt finns det en person i beslutsfattande ställning, ofta sjuksköterska, som har jour. Vid tyngre belastning under perioder finns möjlighet att sätta in extra resurspersonal alla dygnets tider.

Geografi: Högsäters Rehabiliteringshem ligger i Högsäter som är en del av Färgelanda Kommun. Avstånd till närmaste städer är 4 mil till Vänersborg & Uddevalla, samt 12 mil till Göteborg. Högsäter ligger i det vackra Dalsland med Kroppefjäll alldeles utanför samhället där vandringsleder, fin natur & sjöar finns.