Skip to main content

Aktivitetsmål

Möjlighet till aktivitet och träning finns i en enhet på 300 kvm. Vi har två undersköterskor psykiatri, en med specialistundersköterskeexamen som är knutna till aktivitetshuset som också är utbildade på jordbruksgymnasium, trädgårdsansvarig har gått kursen hälsoträdgårdar på Alnarp.

Arbetsterapeut på boendet kan tillsammans med dig gå igenom dina aktivitetsmål och hur omgivningens och dina resurser kan samverka för bättre livskvalitet.

Vi arbetar tillsammans med kommunen och dig som bor här för att uppnå dina målsättningar.

Du är själv delaktig i utformningen av de dagliga rutiner som är grunden till rehabiliteringen.

Din kontaktperson kan lägga in extra tid för att göra planerade aktiviteter tillsammans med dig.

Vi arbetar kontinuerligt med uppföljningar och utvärderingar tillsammans med dig som bor här och kommunen.