Skip to main content

Personal

Vi strävar efter hög kompetens

  • För att få fast skötartjänst hos oss krävs att man har vårdutbildning på gymnasial nivå eller motsvarande, meriterande är kompetens inom psykiatri och missbruk samt språkkunskaper, Spanska, Arabiska m.m.
  • Personal i vårat aktivitetshus har djurkompetens från naturbruksgymnasium och undersköterskeutbildning. En personal har kurser från Alnarp i hälsoträdgårdar och grön rehabilitering samt återhämtningsbaserat arbetssätt inom psykiatrisk vård Luleå 7.5 hp. En personal har en ettårig YH utbildning socialpsykiatri och psykiatrisk rehabilitering, specialistundersköterska psykiatri.
  • Personal har genomgått basutbildning kognitivt förhållningssätt, MI och utbildning i Community Reinforcement Approach (CRA). All personal har genomgått grundläggande miljöutbildning. Personalen är utbildade i lågaffektivt bemötande och har utbildning omkring hot och våld. Vi arbetar för att ständigt förbättra och utvecklar vår arbetsmiljö och vårt miljöarbete, vi  arbetar också för en ständig förbättring av kvalitén på de tjänster vi erbjuder.
  • Medicinsk kompetens finns genom 3 sjuksköterskor. Helen sjuksköterska och biträdande verksamhetschef är  specialiserad inom psykiatri med lång erfarenhet av sjukvårdande arbete och ledning. Sandra är utbildad specialistsjuksköterska inom psykiatri och har fördjupat sig i vårdande samtal vid substansmissbruk under sin utbildning. Sandra läser just nu återhämtningsbaserat arbetssätt inom psykiatrisk vård 7.5 hp Luleå. Marita sjuksköterska med kompetens medicinsk yoga, Marita har flera yogapass i veckan. Marita är också utbildad alkohol och drogterapeut. Vi har tillgång till en konsulterande psykiatriker med lång erfarenhet av arbete inom psykiatrisk verksamhet som läkare.
  • Verksamhetschef Margareta har en master i arbetsterapi, en grundläggande psykoterapi utbildning och har läst 30 hp socialrätt, Socialt arbete och funktionshinder 15 hp på avancerad nivå samt arbetsrätt 15 hp.
  • Vår arbetsterapeut Petra har förutom sin arbetsterapeutiska kompetens också utbildning i akupunktur från högskolan väst. Petra kan erbjuda akupunktur vid abstinens, läkemedelsjusteringar eller tidigare missbruk. Hon kan också erbjuda akupunktur som hjälp vid ångest eller för att stödja brukare till bättre sömn.
  • Vår kock Amanda har läst inriktning storhushåll på gymnasienivå samt är utbildad skötare. Amanda har slutfört kurser på högskolan i livsmedelshygien samt kost och allergier. Hon är med i arbetet att individanpassa måltider och skapa delaktighet hos våra brukare.
  • Vi välkomnar ny medarbetare till oss. Ulrika undersköterska, inriktning psykiatri. Vi välkomnar också Monica, reurspersonal till vår verksamhet.

Helén

Biträdande verksamhetschef 

Sjuksköterska inr. psykiatri

Tel: 0528 403 25

Anton

Ekonomi, resurspersonal, dataskyddsombud, internrevisor

Margareta

Verksamhetschef

Arbetsterapeut MSc, Samtal steg 1

Tel: 0528 401 61

Petra

Arbetsterapeut, Internrevisor, utb. akupunktur vid psykisk ohälsa

Sandra

Specialistsjuksköterska psykiatri

Tel: 0528 401 60

Jeanette

Specialistundersköterska psykiatri, aktivitet och djursamordnare

Jenny

Skötare

Amanda

Kock, Undersköterska

Maria

Undersköterska natt

Elizabeth

Undersköterska natt

Kjell

Vaktmästare, MI

Sarah

Undersköterska

Ulrika

Undersköterska

Madelene

Undersköterska

Bella

Skötare natt

Johanna

Undersköterska, Grön rehabilitering och djur i verksmaheten

Marita

Sjuksköterska, medicinsk yogainstruktör, alkohol- och drogterapeut

Sandra

Undersköterska

Renée

Undersköterska

Andréa

Undersköterska psykiatri

Monica

Resurs