Skip to main content

Personal

Vi strävar efter hög kompetens

  • För att få fast skötartjänst hos oss krävs att man har vårdutbildning på gymnasial nivå eller motsvarande, meriterande är kompetens inom psykiatri och missbruk samt språkkunskaper, Spanska, Arabiska m.m.
  • Personal i vårat aktivitetshus har djurkompetens från naturbruksgymnasium och undersköterskeutbildning. En personal har kurser från Alnarp i hälsoträdgårdar och grön rehabilitering, en personal har en ettårig YH utbildning socialpsykiatri och psykiatrisk rehabilitering, specialistundersköterska psykiatri.
  • Personal har genomgått basutbildning kognitivt förhållningssätt, MI och utbildning i Community Reinforcement Approach (CRA). All personal har genomgått grundläggande miljöutbildning. Personalen är utbildade i lågaffektivt bemötande och har utbildning omkring hot och våld. Vi har utvecklat vårt arbetsmiljöarbete under 2021 och är nu arbetsmiljöcertifierade.
  • Medicinsk kompetens finns genom 3 sjuksköterskor. Helen sjuksköterska och verksamhetschef är  specialiserad inom psykiatri med lång erfarenhet av sjukvårdande arbete och ledning. Sandra specialistsjuksköterska psykiatri. Marita sjuksköterska med kompetens medicinsk yoga, Marita har flera yogapass i veckan. Marita läser just nu en utbildning till alkohol och drogterapeut. Vi har tillgång till en konsulterande psykiatriker med lång erfarenhet av arbete inom psykiatrisk verksamhet som läkare.
  • Biträdande verksamhetschef Margareta har en master i arbetsterapi, en grundläggande psykoterapi utbildning och har läst 30 hp socialrätt, Socialt arbete och funktionshinder 15 hp på avancerad nivå samt arbetsrätt 15 hp.
  • Vår arbetsterapeut Petra har förutom sin arbetsterapeutiska kompetens också utbildning i akupunktur från högskolan väst. Petra kan erbjuda akupunktur vid abstinens, läkemedelsjusteringar eller tidigare missbruk. Hon kan också erbjuda akupunktur som hjälp vid ångest eller för att stödja brukare till bättre sömn.
  • Vår kock Amanda har läst inriktning storhushåll på gymnasienivå samt är utbildad skötare. Amanda har slutfört kurser på högskolan i livsmedelshygien samt kost och allergier. Hon är med i arbetet att individanpassa måltider och skapa delaktighet hos våra brukare.
  • Vi välkomnar medarbetare till oss och till nya tjänster. Nya medarbetare 2022, Sarah undersköterska med inriktning psykiatri och Sandra som har läst behandlingspedagog på YH med inriktning missbruk, psykiatri.

Helén

Verksamhetschef / Sjuksköterska inr. psykiatri

Anton

Ekonomi, resurspersonal, dataskyddsombud, internrevisor

Margareta

Biträdande verksamhetschef / Arbetsterapeut MSc

Petra

Arbetsterapeut, Internrevisor

Sandra

Sjuksköterska specialist psykiatri

Jeanette

Undersköterska, aktivitet och djursamordnare

Jenny

Undersköterska

Amanda

Kock, Undersköterska

Maria

Undersköterska natt

Elizabeth

Undersköterska natt

Kjell

Vaktmästare, MI

Sarah

Undersköterska

Mohammed

Resurspersonal

Amir

Resurspersonal

Bella

Undersköterska natt

Johanna

Undersköterska, Aktivitet och Djursamordnare

Marita

Sjuksköterska, medicinsk yogainstruktör, mindfullnessinstruktör

Sandra

Skötare

Renée

Skötare

Andréa

Skötare