Skip to main content

Aktivitetshus

Möjlighet till individuellt anpassade aktiviteter och träning finns i en lokal på 300 m² samt stor trädgård med växtodling och djur. Du som bor här hos oss arbetar fram ett individuellt schema och genomförandeplan tillsammans med personal.

Din dag läggs upp utifrån vilken målsättning du som bor hos oss har och kommunens målsättning med din vistelse här. Det kan handla om att laga mat, men det kan också vara att du vill lära dig mer om datorer och sociala nätverk för att ta upp kontakten med familj eller vänner. Behöver du läsa upp betyg eller träna på att vistas tillsammans med andra i grupp kan du få hjälp och stöd att söka till folkhögskola eller vuxenskolans kurser. Vi har tillgång till en stor trädgård med möjlighet till odling, vi har hönor och kaniner, vår huskatt heter Sture. Brukare som vill, är med i skötsel och arbete med trädgård och djur.

Fritidsaktiviteter vi åker regelbundet och badar i badhus, massage, och resor utanför boendet, alla som bor här bestämmer tillsammans vart vi åker med stöttning av personal. Boenderåd hålls var tredje vecka, frågor tas upp enligt dagordning för diskussion och genomförande. Det finns också möjligheter till fritidsaktiviteter i samhället, exempel är att sjunga i kör, friskis och svettis eller att gå på bio. Till utflykter, resmål och övriga turer har rehabiliteringshemmet tillgång till en minibuss samt en bil.

Vi på Högsäters rehabiliteringshem arbetar tillsammans med dig och kommunen för att möjliggöra dina individuella målsättningar.