Skip to main content

Enkät till anhöriga/godman/förvaltare år

Högsäters Rehabiliteringshem AB


  Verksamhetens policy

  I verksamheten skall vi skapa förutsättningar till att vara konkurrenskraftiga gentemot likasinnade organisationer.

  Vi skall vara en lärande, stimulerande organisation där möjlighet finns till ständig förbättring och utveckling.

  Till våra brukare skall vi ge rätt stöd på rätt sätt så att brukaren kan utvecklas i sin egen takt utifrån sina egna resurser och de resurser som finns i den omgivande miljön, samt bidra till att brukarens rättigheter i samhället bevakas.

  Personalen skall uppleva en god arbetsmiljö, med möjlighet till utveckling och en hög kompetens för att kvaliteten i omvårdnaden ska bli hög. Vi skapar medvetenhet hos våra medarbetare om det egna ansvaret i arbetet för en god arbetsmiljö fysiskt och socialt. På vår arbetsplats accepteras inte kränkande särbehandling.

  Vi värnar om miljön och skall genom ett ökat miljömedvetande i verksamheten och med tydliga mål medverka till en minskad negativ miljöpåverkan på vatten, luft, mark, samhälle. Vidare att skapa medarbetare som är medvetna om sitt miljöansvar. Det innebär att hon/han ser till att verksamheten genomsyras av ett kretsloppstänkande.

  Med lagen som grund arbetar vi i vår verksamhet med verksamhetssystemet för att ständigt förbättra oss och möta de behov och krav som finns internt och externt.

  Vi vore mycket tacksamma om du ville ägna lite tid till att besvara enkäten och skicka tillbaka den till oss senast 2023-6/18. Vi är tacksamma om ni skriver under med vem ni är.

  Med vänliga hälsningar
  Helén Svensson
  Verksamhetschef