Skip to main content

Naturnära omsorg och vård

Högsäters rehabiliteringshem erbjuder rehabilitering inom socialtjänstens område där syftet är att så långt som möjligt uppfylla de uppställda målen.

Läs mer om vad vi jobbar förKontakta oss

Vårdideologi

Vårt förhållningssätt grundas i respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Rättvisa i våra verksamheter betyder inte att alla får samma vård/omsorg anledningen till detta är att inte alla har samma behov.

Om vår vårdideologiLediga tjänster

Regelbundna aktiviteter utgör basen i vårt arbete

Vi på Högsäters rehabiliteringshem arbetar tillsammans med dig och kommunen för att möjliggöra dina individuella målsättningar.

Om våra aktiviteter

Vård och omsorg nära naturen för ett bra liv

Vår målsättning med den vård och rehabilitering vi erbjuder är att den skall vara evidensbaserad eller byggd på väl beprövad och dokumenterad erfarenhet.

Om vår kvalitetssäkrade vård